Balansanalyse

De analyse van de balans kan worden gelanceerd vanuit de module F120 Export cumuls. Het programma maakt het mogelijk om 3 exploitaties in één klik te verkrijgen: 

  • financiële ratios,
  • verkorte balans,
  • verkorte jaarrekeningen. 

De exploitaties worden in EXCEL opgemaakt.