Beheer van de afschrijvingen

Dit programma verzekert het beheer van de activa en de aanmaak van de afschrijvingstabellen. 
Belangrijkste karakteristieken:

  •  boekhoudkundige, fiscale, economische afschrijvingsmethode; 
  •  lineair, degressief, progressief; 
  •  volledige afschrijvingstabellen (visualisatie t/m laatste investeringsjaar); 
  •  boekhoudkundige verwerking; 
  •  prorata temporis per dag, per periode; 
  •  maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse provisies met boekhoudkundige bijwerking.