Boekhouding > Accountant

FINANCE ACCOUNTANT is een multi-dossier versie die naast de bovenvermelde mogelijkheden ook de volgende modules omvat.

BEHEER VAN DE AFSCHRIJVINGEN

Dit programma verzekert het beheer van de activa en de aanmaak van de afschrijvingstabellen.
Belangrijkste karakteristieken:

  • boekhoudkundige, fiscale, economische afschrijvingsmethode;
  • lineair, degressief, progressief;
  • volledige afschrijvingstabellen (visualisatie t/m laatste investeringsjaar);
  • boekhoudkundige verwerking;
  • prorata temporis per dag, per periode;
  • maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse provisies met boekhoudkundige bijwerking.

ELEKTRONISCHE AANGIFTE

Dankzij deze module (export en import) kunt u van de voordelen van de elektronische aangifte via INTERVAT genieten. Dit biedt, onder andere, de volgende voordelen:

  • het invullen, de handtekening en het versturen per post van de aangiftes op papier naar uw BTW controlekantoor worden overbodig;
  • de mogelijkheid om meerdere aangiftes simultaan te versturen.

Deze module voorziet ook in de elektronische opmaak van de ICL-listing via INTERVAT en de elektronische opmaak van de BTW-listing via INTERVAT.

OPBOUW JAARREKENINGEN

In FINANCE zorgt een programma eveneens voor de opbouw van de jaarrekeningen. Een link is ook voorzien naar de software ACCON en SOFISTA.

EXPORT CUMULS

De cumuls van de algemene rekeningen kunnen op een heel eenvoudige wijze naar EXCEL geëxporteerd worden. In het eerste werkblad worden de gegevens bewaard. Vanaf het volgende werkblad kunnen de nodige exploitaties (opmaak) voorzien worden. Meerdere boekjaren kunnen naast elkaar geconsulteerd worden. De periodes per rekening kunnen door de gebruiker variabel ingesteld worden. Tevens kunnen klanten- en/of leverancierscumuls op dezelfde wijze geëxporteerd worden.

De software kan worden aangevuld d.m.v. supplementaire modules (zie "Modules").

Licentie mono-user, multi-dossier EUR 2.500,00 + BTW

Technische Fiche

 

Wenst u meer informatie?
Aarzel niet en contacteer ons


* Verplicht in te vullen!