Boekhouding

FINANCE (atilissima) is het boekhoudprogramma van Illico Soft waarmee zowel de accountant als de KMO de algemene boekhouding kan voeren. Hieronder een overzicht.

1. ALGEMENE BOEKHOUDING 

1.1 Beheer van de dagboeken 
De ingave van de gegevens in de verschillende dagboeken (aankopen, verkopen, financiële en diverse operaties) gebeurt hetzij manueel, hetzij automatisch. De automatische ingave gebeurt op basis van verdeeltabellen die kunnen gekoppeld worden aan de klanten, leveranciers (voor de aankopen en de verkopen), alsook met behulp van coderingstechnieken voor de financiële en de diverse operaties.
Dit programma voorziet ook de mogelijkheid om verschillende opzoekingen te verrichten tijdens de ingave, zoals het opvragen op bedrag, het raadplegen van de openstaande lijnen voor een specifieke klant / leverancier, enz … Naargelang de gebruikte methode zal de apuratie automatisch of manueel gebeuren.
Ieder dagboek kan vervolgens op het scherm gevisualiseerd worden, op papier afgedrukt of elektronisch behandeld worden. 

1.2 Periodieke verwerkingen  

 • administratie van de BTW (aangifte en listing, INTERVAT); 
 • INTRASTAT: compatibel met IDEP (op papier/mail NBB); 
 • vergelijking BTW – Omzet; 
 • Intracommunautaire listing (ICL, op papier/VAT INTRA); 
 • fiche 281.50 (op papier/BELGOTAX); 
 • margeregeling, bv. tweedehands vervoermiddelen, antiquairs; 
 • voorlopige/definitieve afsluiting van de periodes; 
 • voorlopige/definitieve overdrachten van klanten, leveranciers en AR. 


1.3 Historieken 
Een nauwkeurige historiek van klanten, leveranciers en algemene rekeningen is op elk moment raadpleegbaar. Dit laat toe om elk document / stuk te traceren (en opnieuw af te drukken). 

1.4 Beheer van de betalingen 
Deze module omvat de afdruk van een vervaldaglijst en van een vervaldagboek voor de klanten en leveranciers. De betaalherinneringen kunnen dan verwerkt worden volgens verschillende criteria en achterstalligheidsniveaus, die verschillende brieftypes genereren. 

2. EXPLOITATIES

De talrijke standaardexploitaties zijn beschikbaar in de vorm van tabellen en grafieken.

2.1 Zakencijfer – saldi 

 

 • Omzet klanten / leveranciers, maandelijks, jaarlijks, over meerdere jaren; 
 • omzet klant / leverancier en verdeeld per algemene rekening; 
 • omzet per algemene rekening en verdeeld per klant / leverancier; 
 • saldi klanten / leveranciers / algemene rekeningen. 


2.2 Exploitaties van algemene rekeningen 

 • Proef- en saldibalans; 
 • maandelijks centralisatiedagboek; 
 • controlestaat: de controlestaat detailleert de omzet, de aankopen en de kosten naargelang de rekeningen die de     gebruiker ingesteld heeft. Er worden procentuele vergelijkingen voorgesteld van de totale omzet, alle aankopen, … 


2.3 Balans – Exploitatie 
16 modellen van balansen in het formaat NBB volgens verkort en volledig schema: balans na winstverdeling, resultatenrekening, resultaatverwerking.

3. BINNENLANDSE BETALINGSOPDRACHTEN

Deze module voorziet de volledige voorbereiding van de betalingen binnenland voor wat betreft de leveranciers via   ISABEL, alsook een controlelijst. Er is een automatische boeking voorzien naar de historiek van de leveranciers via een wachtrekening.