Budgetten

De budgetten worden op niveau van rekeningen bepaald. Dit kan zowel voor de algemene als voor de analytische boekhouding ingebracht worden. De rekeningen kunnen onderverdeeld worden in bepaalde groepen / subgroepen, zodanig dat er een gepersonaliseerde “budgetlijst” kan geëxploiteerd worden. De budgetwaarden kunnen zowel manueel als automatisch opgebouwd worden op basis van een verdeelsleutel. De automatisch opgebouwde budgetwaarden (volgens rekening, volgens boekjaar) kunnen manueel aangepast worden. De mogelijkheid is voorzien dat de budgetten zowel op bedrag, hoeveelheid 1 en hoeveelheid 2, kunnen bepaald worden. De gegevens kunnen naar EXCEL geëxporteerd worden.