Consolidatie van de dossiers

Meerdere dossiers kunnen geconsolideerd worden tot 1 “geconsolideerd” dossier. De algemene rekeningen, de historieken en de bedragen van de BTW-aangifte kunnen verwerkt worden. De mogelijkheid is ook voorzien om de analytische rekeningen en de analytische historieken te consolideren.