Elektronisch archiveren

Inkomende facturen worden gescand en gekoppeld aan de respectievelijke leverancier. De facturen, evenals hun ventilatie, kunnen op elk moment geconsulteerd en eventueel afgedrukt worden vanuit de historiek.