Elektronische aangifte

Dankzij deze module (export en import) kunt u van de voordelen van de elektronische aangifte via INTERVAT genieten. Dit biedt, onder andere, de volgende voordelen: 

  • het invullen, de handtekening en het versturen per post van de aangiftes op papier naar uw BTW controlekantoor worden overbodig; 
  • de mogelijkheid om meerdere aangiftes simultaan te versturen.

Deze module voorziet ook in de elektronische opmaak van de ICL-listing via INTERVAT en de elektronische opmaak van de BTW-listing via INTERVAT.