Facturatie

Het beheer van de facturatie is van groot belang voor elke onderneming. De verkoop van een artikel vertegenwoordigt maar één (primordiale) etappe van een volledig en geïntegreerd proces. De verkoop moet heel nauwkeurig opgevolgd worden. Het betreft dus het coderen van de facturen op een structurele en gebruiksvriendelijke manier zodat de klanten volledig kunnen opgevolgd worden.
De gebruiker kan dus onmiddellijk zijn facturen coderen, maar dit is niet noodzakelijk. Het is inderdaad eveneens mogelijk om de verkopen op ieder moment in te brengen (en te wijzigen) en pas later de facturen af te drukken, hetzij manueel, hetzij automatisch (maandelijkse facturen, …). De stap alvorens te factureren, kan bv. het afdrukken van zendnota’s zijn.
In geval er aanpassingen dienen aangebracht te worden na goedkeuring van de documenten, dan laat de software toe retours en creditnota’s op te maken.

De verkoopfacturen kunnen elektronisch worden gearchiveerd. Op die manier kunt u ieder ogenblik de factuur van uw klant oproepen i.p.v. van deze te klasseren.