SMALL BUSINESS

SMALL BUSINESS is de ideale oplossing voor de KMO die een beperkt aantal facturen verwerkt en die haar beheer wenst te optimaliseren. Hieronder een overzicht.

FACTURATIE
Het beheer van de facturatie is van groot belang voor elke onderneming. De verkoop van een artikel vertegenwoordigt maar één (primordiale) etappe van een volledig en geïntegreerd proces. De verkoop moet heel nauwkeurig opgevolgd worden. Het betreft dus het coderen van de facturen op een structurele en gebruiksvriendelijke manier zodat de klanten volledig kunnen opgevolgd worden. De gebruiker kan dus onmiddellijk zijn facturen coderen, maar dit is niet noodzakelijk. Het is inderdaad eveneens mogelijk om de verkopen op ieder moment in te brengen (en te wijzigen) en pas later de facturen af te drukken, hetzij manueel, hetzij automatisch (maandelijkse facturen, …). De stap alvorens te factureren, kan bv. het afdrukken van zendnota’s zijn. Indien er aanpassingen moeten aangebracht worden na goedkeuring van de documenten, laat de software toe retours en creditnota’s op te maken.

VOORRAADBEHEER
Om de voorraad op een eenvoudige wijze te beheren, worden er 2 elementaire bewegingen voorzien:

 • beweging "OUT" bij de levering naar de klant (automatisch)
 • manuele ingave van de voorraad voor de bewegingen "IN" (levering door de leverancier).


INVENTARIS

BEHEER VAN DE KORTINGEN

KLANTENVORDERINGEN EN TE VERWERKEN VERKOPEN
Het nazien van het saldo van de klant, het al dan niet overschrijden van de kredietlimiet, de reeds vervallen niet betaalde facturen, worden door het systeem automatisch opgevolgd. Een weigering om verdere verkopen te kunnen inbrengen, kan voorzien worden (blokkade klant).

BOEKHOUDING

1.1 Beheer van de dagboeken
De ingave van de gegevens in de verschillende dagboeken (aankopen, verkopen, financiële en diverse operaties) gebeurt hetzij manueel, hetzij automatisch.
De automatische ingave gebeurt op basis van verdeeltabellen die kunnen gekoppeld worden aan de klanten, leveranciers (voor de aankopen en de verkopen), alsook met behulp van coderingstechnieken voor de financiële en de diverse operaties.
Dit programma voorziet ook de mogelijkheid om verschillende opzoekingen te verrichten tijdens de ingave, zoals het opvragen op bedrag, het raadplegen van de openstaande lijnen voor een specifieke klant / leverancier, enz … Naargelang de gebruikte methode zal de apuratie automatisch of manueel gebeuren. Ieder dagboek kan vervolgens op het scherm gevisualiseerd worden, op papier afgedrukt of elektronisch behandeld worden.

1.2 Periodieke verwerkingen

 • administratie van de BTW (aangifte en listing, INTERVAT);
 • INTRASTAT: compatibel met IDEP (op papier/mail NBB);
 • vergelijking BTW – Omzet;
 • Intracommunautaire listing (ICL, op papier/VAT INTRA);
 • fiche 281.50 (op papier/BELGOTAX);
 • margeregeling, bv. tweedehands vervoermiddelen, antiquairs;
 • voorlopige/definitieve afsluiting van de periodes;
 • voorlopige/definitieve rapporten van klanten, leveranciers en AR.


1.3 Historieken
Een nauwkeurige historiek van klanten, leveranciers en algemene rekeningen is op elk moment raadpleegbaar. Elk document / stuk is te traceren.

1.4 Beheer van de betalingen
Deze module omvat de afdruk van een vervaldaglijst en van een vervaldagboek voor de klanten en leveranciers. De betaalherinneringen kunnen dan verwerkt worden volgens verschillende criteria en achterstalligheidsniveaus, die verschillende brieftypes genereren.

EXPLOITATIES

2.1 Zakencijfer – saldi

 • omzet klanten/leveranciers, maandelijks, jaarlijks, over meerdere jaren;
 • omzet klant / leverancier en verdeeld per algemene rekening;
 • omzet per algemene rekening en verdeeld per klant / leverancier;
 • saldi klanten / leveranciers / algemene rekeningen.


2.2 Exploitaties van algemene rekeningen

 • proef- en saldibalans;
 • maandelijks centralisatiedagboek;
 • controlestaat: de controlestaat detailleert de omzet, de aankopen en de kosten naargelang de rekeningen die de gebruiker ingesteld heeft. Er worden procentuele vergelijkingen voorgesteld van de totale omzet, alle aankopen, …


2.3 Balans – Exploitatie
16 modellen van balansen in het formaat NBB volgens verkort en volledig schema: balans na winstverdeling, resultatenrekening, resultaatverwerking.

BINNENLANDSE BETALINGSOPDRACHTEN

BEHEER VAN DE AFSCHRIJVINGEN

 • boekhoudkundige, fiscale, economische afschrijvingsmethode;
 • lineair, degressief, progressief;
 • volledige afschrijvingstabellen (visualisatie t/m laatste investeringsjaar);
 • boekhoudkundige verwerking;
 • prorata temporis per dag, per periode;
 • maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse provisies met boekhoudkundige bijwerking.

Technische Fiche