Facturatie van het boekhoudkantoor

Met dit  programma  is het mogelijk om de facturatie van de prestaties volgens talrijke criteria te beheren: 

PER DOSSIER: 1. op forfaitaire basis, 2. per prestatie, 3. per beweging, 4. per barema/werknemer, 5. per barema/prestatie, 6. minimum- en maximumbedrag, 7. op periodieke basis (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks). 

PER WERKNEMER: 1. verschillende tarieven, 2. eenheidsprijs per uur, 3. per barema, 4. per categorie, 5. urencontrole (ja/neen), 6. afrekenen van de maandelijks nog te presteren uren, 7. maandelijkse gecumuleerde prestatietijd. 

PER PRESTATIE: 1. verschillende types: prestatie/kosten/tekst, 2. omschrijving in 4 talen,  3. barema’s, 4. facturatiecodes, 5. groepering van de prestaties per titel, tekst, 6. BTW-voet per prestatie, 7. centralisatierekening per prestatie, 8. per type prestatie. 
 
PER BAREMA: 1. per werknemer, 2. per type barema, 3. per barema, 4. per eenheidsprijs per uur.

Alle exploitaties kunnen gecombineerd worden uitgevoerd en naar EXCEL worden geëxporteerd. Het is eveneens mogelijk om de bewegingen te exploiteren.