Over Illico Soft

Het oudste system house van België: ATIL en haar opvolger Illico Soft

1970: ATIL ziet  het daglicht in Luik. De informatica is pas aan het ontluiken: geperforeerde kaarten en plaatseisende supports vormen het decor. Maar ATIL kijkt naar de toekomst. Ze laat zich zeker en vast inspireren door het vermogen ervan om de gegevens te verwerken, ook al op sequentiële manier. Maar vooral verzet zij zich tegen de kosten en de logheid ervan. 

1972: een revolutionaire computer wordt op de beurs te Hannover voorgesteld door een “ziener” op het gebied van de informatica: een Duitser met name Otto Müller. De machine was uiterst compact en van een rekeneenheid voorzien die voor die tijd ongelofelijk snel werkte en een nieuwe informatieve verwerkingsmethode mogelijk maakte: een droom was zich aan het verwezenlijken! Het grote avontuur van  ATIL begint… 

ATIL gebruikt de voordelen van deze technologie en stelt de eerste standaard boekhoudingsoftware op punt waarmee zij in heel het land een groot succes gaat boeken. Vervolgens strekt de competentie van de firma zich uit op nieuwe gebieden zoals sociale secretariaten en ondernemingen in zeer veel verschillende activiteitssectoren. De software, in Assembler ontwikkeld, bouwt geleidelijk de stevige reputatie op van de firma.  

Zodoende behoort ATIL reeds in de jaren 80 tot de grote namen op het gebied van boekhouding, sociale wetten en geïntegreerd beheer. Een nieuw product dat al de knowhow ging samenvatten van de firma is in voorbereiding: de software A90. Intussen was de firma in 1983 een naamloze vennootschap geworden, waarvan de stichter de hoofdaandeelhouder bleef. 

Na het enorm succes van A90, moest het bedrijf met het opkomen van de micro-informatica rekening houden. De allereerste PC’s waren te zien, de computer verspreidde zich vlug bij alle gezinnen: het tijdperk van WINDOWS en zijn mouse was begonnen. ATIL NV evolueerde verder en bleef dankzij een interne herstructurering tot de meest rendabele informaticafirma’s van België behoren. De enorm praktische ervaring qua organisatie en informatica werd omgezet  in de  meest gebruiksvriendelijke technieken van de micro-informatica, dankzij de ontwikkelingstool WINDEV.
In 2001 wordt het nieuw product gedoopt. De gekozen naam is bijzonder suggestief t.o.v. de bereikte perfectiegraad: atilissima.

Maar de tijden veranderen, de marges verminderen en de kosten blijven!  ATIL had een te zware structuur, vergeleken met het verkoopvolume. Een grondige herstructurering was nodig. Uiteindelijk komt in 2010 de oplossing: de wet over de continuïteit van de ondernemingen. ATIL  wordt door een gerechtelijke reorganisatie beschermd. De Handelsrechtbank van Luik geeft in november 2010 zijn toestemming voor de overdracht van de software activiteiten aan de firma Illico Soft Bvba, opgericht door Axel Bourgraff, de jongere zoon van Jean.

Het cliënteel van ATIL is dus gerustgesteld: alles gaat door! Het product atiissima wordt verder ontwikkeld door Illico Soft.

Axel Bourgraff