Klantenbestellingen

Dit programma registreert de orders van de klanten en laat toe verscheidene operaties uit te voeren: ingave, wijziging, goedkeuring, afdruk van de bestelbon, enz… Zodra de bestelling gereserveerd is, kan er automatisch een zendnota opgemaakt worden, zonder overbodige codering. Het is eveneens mogelijk om de zendnota te omzeilen in geval de bestelling onmiddellijk gevolgd wordt door een factuur. Op basis van de bestellingen van de klanten kunnen de bestellingen aan de leveranciers automatisch gegenereerd worden. Er ontstaat dan een precieze relatie tussen de bestelling van de klant en de bestelling aan de leverancier. De backorders kunnen zowel per klant als per artikel opgevolgd worden.