Picking list

Om een optimale levering van goederen te kunnen uitvoeren, kan een pickinglist afgedrukt (opgebouwd) worden. De pickinglist kan zowel manueel als automatisch opgebouwd worden. Er is zowel een lotnummer als een paletnummer in de pickinglist voorzien. De paletnummers kunnen automatisch door het systeem toegekend worden. De pickinglist wordt zowel op nummer (volgnummer) als op datum van picking bijgehouden (selectiecriteria). De mogelijkheid is voorzien dat alle zendnota’s, behorend bij een bepaalde pickinglist, automatisch kunnen afgedrukt worden. Dit vermijdt het manuele opzoekwerk. Het beheer van de SSCC-nummers is ook in deze module voorzien. De SSCC-nummers kunnen automatisch per palet bepaald worden. De SSCC-etiketten kunnen automatisch afgedrukt worden.