Nieuws

GDPR

Lees meer

WENST U 75% TIJDWINST BIJ DE INGAVE VAN UW FINANCIEEL ?

Bent u accountant ?

Er bestaan 2 verschillende werkwijzen:

  • U hebt een Isabel abonnement : u kunt de CODA uittreksels van uw klanten direct vanuit het Isabel Extranet ophalen.
  • U hebt geen Isabel abonnement : u kunt de CODA uittreksels van uw klanten via mail ontvangen. Uw klanten moeten ofwel Isabel, ofwel een Home Banking abonnement hebben (veel goedkoper).

Bent u een KMO ?

U bent niet gebonden aan Isabel. Uw gewone Home Banking applicatie is genoeg en kost minder dan de helft. De uittreksels kunt u dan zelf inlezen en verder verwerken, of u mailt deze door aan uw boekhouder die dan het nodige doet. 

Lees meer

ATILISSIMA - TIP VAN DE WEEK

Lees meer

EEN RAPPEL DIRECT VANUIT DE HISTORIEK VERSTUREN?

De knop 'betaalherinneringen' op de rechterzijde laat het  toe om een betaalherinnering direct vanuit de historiek aan één bepaalde klant te versturen

Lees meer

NIEUW: OPVOLGING VAN UW CASH FLOW

Een tabel toont in één oogopslag de geldstromen per boekhoudkundige rekening en per bankrekening. U hebt op elk moment een precies beeld van uw cash flow.

 

Lees meer

BALANS IN 13 KOLOMMEN

U krijgt nu met de nieuwe opstelling van de balans de mogelijkheid om een overzicht van uw balansposten te zien PER PERIODE. In de dertiende kolom ziet u dan het totaal.

Lees meer

GEGROEPEERD AFDRUKKEN

Lees meer

HOE DE MUIS TE VERMIJDEN ...

Lees meer

IBAN / BIC / EUROPEES BTW-NR.

Bij het ingeven van een nieuw banknummer zal een algoritme de IBAN nummers automatisch berekenen en controleren. Bij Belgische bedrijven wordt eveneens het BIC nummer bepaald. Bij het wijzigen van een bestaand banknummer controleert de module het IBAN nummer.

Dankzij deze module kan men on line een binnenlands en/of buitenlands BTW nummer controleren via VAT Information Exchange System (VIES). Dit geldt voor alle firma’s van alle 27 landen van de Europese Unie. De hoofdgegevens van de firma (adres, naam) worden automatisch opgeladen bij Belgische BTW-nummers.

Lees meer