Stockbeheer

Stock
Om de voorraad op een eenvoudige wijze te beheren, worden er 2 elementaire bewegingen voorzien: 

  • beweging "OUT" bij de levering naar de klant (automatisch);
  • manuele ingave van de voorraad voor de bewegingen "IN" (levering door de leverancier). 

Indien de aankoopmodule actief is, wordt de stock automatisch bijgewerkt.

Inventaris

  • Voorbereiding van het werkbestand (afdruk van een lijst);
  • ingave van de getelde hoeveelheden;
  • afdruk van de inventaris;
  • opname van de stock in artikelbestand; 
  • voorraadsituatie en stockverschillen. 

Ieder artikel beschikt over 2 “inventarisvelden”: vorige inventaris (datum, hoeveelheid, waarde) en actuele inventaris (hoeveelheid, waarde). Het is mogelijk om te werken met meerdere magazijnplaatsen.

De inventaris kan worden geautomatiseerd d.m.v. een PDA. De stocksituatie wordt op de PDA geladen. De inventaris gebeurt via aflezen van de barcodes in de voorraad. De gescande inventarisgegevens worden geïmporteerd in de database en de stock wordt automatisch bijgewerkt.

Depots
Het doel van dit programma is het behouden van voorraden in meerdere depots. Kan beschouwd worden als “depot”: een magazijn, een voertuig, een consignatie bij een klant, … De beschikbare voorraad per depot kan op die manier visueel opgevraagd worden, op ieder moment, voor elk artikel.

Leeggoed
Dit programma bevat de volledige opvolging van het leeggoed: paletten, waarborg, kisten, … Het saldo per klant kan op ieder moment geraadpleegd worden en bij teruglevering van de klant is er een controle voorzien opdat er niet meer zou teruggenomen worden dan er effectief geleverd werd. Er kan eveneens een inventaris geraadpleegd worden voor elke depot. Er kan een minimum stock bepaald worden per artikel en per depot. Er wordt automatisch een herbevoorrading voorzien per depot en/of per artikel.